เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, รองปลัดเทศบาล, ครูและนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน, กลุ่มอาชีพทำโคมล้านนา ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะผู้ติดตาม เข้าร่วมสักการะพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน พร้อมรับชมนิทรรศการโคมหลากสีเมืองลำพูน ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จากนั้นเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญชัย และชมศูนย์อนุรักษ์และการทอผ้าไหม แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน