เทศบาลเมืองลำพูนร่วมขบวน “ธรรมยาตราเดินเทศน์สันถี ตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลก” ด้วยแรงศรัทธา

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล ,ประธานกรรมการชุมชน ,รองปลัดเทศบาล ,พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมขบวน “ธรรมยาตราเดินเทศน์สันถี ตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลก” โดยเคลื่อนขบวน “ฮ่วมแฮง ฮอมบุญ ส่งครูบาศรีวิชัย สู่บุคคลสำคัญของโลก” ด้วยพลังแห่งความเลื่อมใสศรัทธาของคณะสงฆ์ และคณะศรัทธาประชาชนที่ร่วมเดินขบวนจากหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลำพูนไปยังวัดจามเทวี
กิจกรรม“ธรรมยาตราเดินเทศน์สันถี ตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 11 มิถุนายน 2567 โดยมีการเคลื่อนขบวนรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยตั้งแต่วัดพระบามห้วยต้ม ,วัดพระพุทธบาทตากผ้า ,วัดบ้านปาง อำเภอลี้ มาตามถนน เส้น106 ผ่านอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอป่าซาง และอำเภอเมืองลำพูนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการนำเสนอครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกให้แก่ประชาชนในจังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมแรงศรัทธาเพื่อปฏิบัติตามแนววิถีครูบาศรีวิชัย