กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการนันทนาการดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำโครงการนันทนาการดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองลำพูน (หลังวัดข้างสี)