เดินขบวนแห่โคม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้นำคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล พนักงานครู รวมถึง พุทธศาสนิกชนจังหวัดลำพูน และประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง ๑๗ ชุมชน ร่วมแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรม เดินขบวนแห่โคม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อค่ำวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร