วันสถาปนาโรงเรียน 60 ปี และทำบุญอาคารเรียน คุณธรรม 41 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน

บรรยากาศ ครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน ๖๐ ปี และทำบุญอาคารเรียนคุณธรรม ๔๑

โรงเรียนเทศบาลจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน จัดให้มีการทำบุญครบรอบวันสถาปนาโรงเรียน ๖๐ ปี ขึ้น พร้อมทำบุญอาคารเรียนคุณธรรม ๔๑ โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลจามเทวี ๖๐ ปี และประกอบพิธีทำบุญอาคารเรียนคุณธรรม ๔๑ ถวายเป็นภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลจามเทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี เทศบาลเมืองลำพูน ที่ผ่านมา