เทศบาลเมืองลำพูน เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙

เทศบาลเมืองลำพูน เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙

นางสาวสุทธินี  สุริยกุล ณ อยุธยา  รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เป็นประธาน เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙  และให้เกียรติตัดริบบิ้น เปิดป้ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด เทศบาลเมืองลำพูน และศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ เทศบาลเมืองลำพูน ณ  อาคารคุณธรรม ๒๗ เทศบาลเมืองลำพูน  เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙  ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

โดยมีการบรรยาย เรื่อง “แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนประชารัฐ  สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน” โดยมีวิทยากรพิเศษจาก นักเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕ / รองหัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลำพูน และหัวหน้าชุดปฏิบัติการประจำชุมชน

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายธนพงษ์  นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน รวมถึง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  และชุดปฏิบัติการประจำชุมชนจามเทวี และชุมชนช่างฆ้อง มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย