เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลังต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนนำโดยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน สมาชิกสภาฯ ประธานชุมชน และคณะครู ร่วมเปิดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังต่อต้านยาเสพติด เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี 2559” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม จ.ลำพูน โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมประกวด 2 ประเภท ได้แก่ การประกวดบูทนิทรรศการต่อต้านยาเสพติดเทศบาลเมืองลำพูนและการประกวดนำเสนอผลงาน ชมรม to be number one ประจำปี 2559 ซึ่งในปีนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ,โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง , โรงเรียนเทศบาลประตูลี้,โรงเรียนเทศบาลจามเทวี , โรงเรียนอนุบาลลำพูนและโรงเรียนเลาหจิตรวิทยา

สำหรับผลการประกวดบูทนิทรรศการต่อต้านยาเสพติดเทศบาลเมืองลำพูนโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาทพร้อมโล่รางวัล ,รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมโล่รางวัล ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลชมเชยจำนวน 3 รางวัลได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน , โรงเรียนเทศบาลจามเทวี , โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ผลการประกวดนำเสนอผลงาน ชมรม to be number one ประจำปี 2559 โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมโล่รางวัล , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล , รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร