เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมขบวนแห่ครัวทาน วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ จ.ลำพูน

บรรยากาศ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมขบวนแห่ครัวทาน วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ จ.ลำพูน