อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายจรินทร์ จักกะพาก เข้าเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายจรินทร์ จักกะพาก เข้าเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยระบบ Phonemics and Phonics ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง จ.ลำพูน โดยมี นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับ

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง ได้จัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบ ถอดรหัสเสียงและตัวอักษร (Phonemics and Phonics) โดยสอนเสริมจากเนื้อหาปกติของกระทรวงการศึกษาธิการ เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถ ได้ยิน รับรู้และแยกแยะหน่วยเสียงต่างๆ ของภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถควบคุมการใช้หน่วยเสียงของบทพูด ที่ประกอบเป็นพยางค์และคำ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ กฎของโฟนิคส์ สามารถถอดรหัสเสียงและตัวอักษร นำไปสู่การอ่านและฟังภาษาอังกฤษได้โดยง่าย ซึ่งจะแตกต่างจากระบบการสอนภาษาอังกฤษแบบเดิมที่ใช้วิธีการสอนอ่านเป็นคำ

ทั้งนี้ หลังจากที่รับฟังการบรรยายเยี่ยมชมการเรียนการสอน และสาธิตการอ่านออกเสียงโดยระบบ Phonemics and Phonics แล้ว อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวชื่นชม พร้อมทั้งอวยพรให้การศึกษาระบบดังกล่าวของเทศบาลเมืองลำพูน พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ