เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ เชิญชวนไปออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

เทศบาลเมืองลำพูนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ เชิญชวนไปออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559