ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๕๙

ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟพนักงาน เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๕๙

บรรยากาศฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๕๙
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟให้แก่พนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๕๙ ในหัวข้อ “ทฤษฎีไฟ” และ “การช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย” เมื่อเช้าวันศุกร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน