นิทรรศการ “คุ้มเจ้า เฮือนไม้เก่า แวดเวียงหละปูน” ครั้งที่ ๑๑

นิทรรศการ “คุ้มเจ้า เฮือนไม้เก่า แวดเวียงหละปูน” ครั้งที่ ๑๑

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูนขอเชิญชมนิทรรศการ “คุ้มเจ้า เฮือนไม้เก่า แวดเวียงลำพูน” ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559 โดยมีพิธีเปิดงานในช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 น.ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
– ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 053-277855 หรือ
– เทศบาลเมืองลำพูน 053-561524