ภาพกิจกรรม “ปั่นเปิดเมือง ลำไย ลำพูน” ภายใต้ โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภาพกิจกรรม “ปั่นเปิดเมือง ลำไย ลำพูน” ภายใต้ โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) เทศบาลเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน

แผนที่เส้นทางจักรยาน