เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับ คณะสถาบันพระปกเกล้า วันที่ 11 สิงหาคม 2559

เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับ คณะสถาบันพระปกเกล้า ตรวจประเมินนวัตกรรมอันโดดเด่นด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ที่นำเข้าสู่การพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2559