กิจกรรม “ปั่นไป..ชิมไป..เรียนรู้ไป” แอ่วหละปูน วันที่ 18 กันยายน 2559

กิจกรรม “ปั่นไป..ชิมไป..เรียนรู้ไป” แอ่วหละปูน วันที่ 18 กันยายน 2559

ขณะนี้มีผู้มาลงทะ้เบียนครบตามจำนวนแล้ว

แต่หากผู้ใดสนใจมาร่วมกิจกรรมสามารถมาร่วมปั่นได้ ที่หน้างาน