บรรยากาศนิทรรศการเวทีท่องถิ่นไทย 3Ds เปลี่ยนประเทศไทย ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครฯ

เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการงานเวทีท้องถิ่นไทย “3Ds เปลี่ยนประเทศไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และประชาชนอยู่ดีมีสุข” ณ อาคารวายุภักษ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร