เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดลำพูน เปิดกิจกรรม Big Cleaning day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.59 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดลำพูน โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธาน เปิดกิจกรรม Big Cleaning day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองลำพูน และเรือนจำจังหวัดลำพูน ร่วมกันทำความสะอาดถนน ณ บริเวณ สถานีรถไฟจังหวัดลำพูน