ขอเชิญพสกนิกรชาวลำพูน ทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูนและร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกัน วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ขอเชิญพสกนิกรชาวลำพูน ทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูนและร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ขอเชิญพสกนิกรชาวลำพูน ทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูนและร่วมพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกัน วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม

ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัย

  • ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
  • ชมการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์
  • ชมการแสดงวงดุริยางค์จากโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน
  • ชมนิทรรศการ “๗๐ ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”