กิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน

งานสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูนและพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามจังหวัดลำพูน