พสกนิกรชาวจังหวัดลำพูน ร่วมใจเดินทางสู่พระบรมมหาราชวัง เพื่อเข้ากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พสกนิกรชาวจังหวัดลำพูน ร่วมใจเดินทางสู่พระบรมมหาราชวัง

เพื่อเข้ากราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ตัวแทนจากจังหวัดลำพูน ประกอบด้วยพนักงานเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยประชาชนจากทุกอำเภอในจังหวัดลำพูน จำนวน ๗๕๐ คน ร่วมเดินทางไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ท่านวีระชัย ภู่เพียงใจ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน มาร่วมส่งผู้เดินทาง