นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดนิทรรศการ ๗๐ ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดนิทรรศการ ๗๐ ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหารเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “๗๐ ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา

ซึ่งภายในนิทรรศการประกอบด้วย การแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ดิน ป่าไม้ รวมถึงเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช