เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดลำพูน ได้จัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ภายใต้กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดลำพูน ได้จัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ภายใต้กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยทำความสะอาดบริเวณรอบคูเมือง ๑ – คูเมือง ๑๕ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน และริมแม่น้ำกวงผั่งประตูท่านาง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙