กิจกรรมดนตรีในสวน ข่วงคนเตียว ครั้งที่ ๑ “ร้องบรรเลงเพลงเพื่อพ่อ” Concert in the park 2017

กิจกรรมดนตรีในสวน ข่วงคนเตียว ครั้งที่ ๑ “ร้องบรรเลงเพลงเพื่อพ่อ” Concert in the park 2017

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมดนตรีในสวน ข่วงคนเตียว ครั้งที่ ๑ “ร้องบรรเลงเพลงเพื่อพ่อ” Concert in the park 2017 โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมในวันศุกร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา