การแข่งขันกีฬาและกีฑานักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เทศบาลเมืองลำพูน  โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน จัดการแข่งขันกีฬาและกีฑานักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ที่ผ่านมา