เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดงานทำบุญอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม

เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดงานทำบุญอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม