เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล พนักงานครู และประชาชนในเขตเทศบาล ทั้ง ๑๗ ชุมชน ร่วมแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรม ร่วมขบวนแห่โคม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล พนักงานครู และประชาชนในเขตเทศบาล ทั้ง ๑๗ ชุมชน ร่วมแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรม ร่วมขบวนแห่โคม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐เมื่อค่ำวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

โดยเริ่มขบวนจากบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประกอบด้วยพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ นำหน้าขบวน พร้อมด้วยคณะสงฆ์และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เคลื่อนขบวนไปตามถนนอินทยงยศเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนวังขวา ถนนรอบเมืองใน เข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จากนั้นพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำกล่าวคำบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยจำนวน ๓ รอบพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งบรรยากาศโดยรอบเนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ที่มาร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนและสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ให้เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ วันตรัสรู้และวันดับขันธปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนชาวไทยจึงควรรักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา แผ่เมตตา พร้อมงดเว้น สิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ถือเป็นการสร้างสมบารมี ความดีงาม เนื่องในวันวิสาขบูชาอีกด้วย