เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ภายใต้โครงการอบรมอาชีพเสริมและพัฒนารายได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนจัดกิจกรรมอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ภายใต้โครงการอบรมอาชีพเสริมและพัฒนารายได้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ (การทำดอกไม้จันทน์) และการสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ โดยเทศบาลเมืองลำพูนมีเป้าหมายที่จะขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้ครบ ๑๐,๐๐๐ ดอก ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีวิทยากรฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้มีความถูกต้องตามแบบพระราชทาน สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๐ คน ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม ๒๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา