เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมสัมมนาและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจริยะ”

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาและร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมือง อัจริยะที่ยั่งยืน” ในฐานะที่เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองวิจัยต้นแบบด้าน “Smart Tourism” พร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๗ แห่งทั่วประเทศ

นอกจากพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือแล้ว กิจกรรมในครั้งนี้ยังประกอบไปด้วยการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันประโยชน์และเกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานตามโครงการฯ ระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและสถาบันพัฒนาการบริหารแห่งนครเฉิงตู (CAI) มณฑลเสฉวน โดยกำหนดจัดขึ้น เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า (อาคารจอดรถชั้น ๕) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร