เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับทีมวิจัยและคณะทีมวิจัยคู่ขนาน โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน

นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะทีมวิจัยและทีมงานจากเมืองวิจัยคู่ขนาน ตามโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน” ที่ทำการลงพื้นที่เพื่อศึกษาและติดตามความก้าวหน้าการวางแผนและพัฒนาโครงการด้าน “Smart Tourism” ในฐานะที่เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันพระปกเกล้า ให้เป็นเมืองวิจัยต้นแบบ ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเน้นในด้านการพัฒนาเมืองลำพูนให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ซึ่งนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอย่างชาญฉลาด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐