เทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสมัครการประกวด อาทิ การประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือ นักเรียน และประชาชนทั่วไป , การประกวดแข่งขันโคมลอย , การประกวดกระทงใหญ่ และการประกวดการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา เชิงสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560

เทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมสมัครการประกวด อาทิ การประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือ นักเรียน และประชาชนทั่วไป , การประกวดแข่งขันโคมลอย , การประกวดกระทงใหญ่ และการประกวดการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา เชิงสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560

1.การประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือ นักเรียน และประชาชนทั่วไป งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐

2.การประกวดแข่งขันโคมลอย ในงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐

3.ประกวดการแสดงศิลปพื้นบ้านล้านนา เชิงสร้างสรรค์ งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐

4.หลักเกณฑ์การประกวดกระทงใหญ่ งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐