งานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 วันที่ 1- 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม