เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการประกวดแบบ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลำพูนตามที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ล้านนา)

เทศบาลเมืองลำพูน ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการประกวดแบบ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลำพูนตามที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ล้านนา) ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดนิทรรศการประกวดแบบทศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลำพูน พื้นที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน ในเขตเมืองเก่า ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมของงาน สถาปนิกล้านนา 60 แวดเวียง หละปูน ในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2560

ภายในงานมีกิจกรรมดังนี้ วันที่ 14-16 ธันวาคม 2560 ชมนิทรรศการวิทยานิพนธ์ทางการออกแบบสถาปัตยกรรม นิทรรศการภาพถ่ายอาคารอนุรักษ์ นิทรรศการสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ของจังหวัดลำพูน นิทรรศการเส้นทางการท่องเที่ยวแวดเวียง ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ล้านนา ร่วมงานล้านนาอาษาไนท์ LANNA ASA NIGHT เวลา 18.00 น. ณ ร้านลาบลุงนิลลำพูน
ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 เชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศเมืองลำพูน นั่งรถชมสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลควรค่าแก่การอนุรักษ์ ลองกอยทัวร์ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสมัครครั้งนี้ได้ โดยการสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ในการนั่งรถเที่ยวชมเมืองลำพูน แวดเวียง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เปิดสมัครรับวันละ 60 ท่านเท่านั้น

สำหรับสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ล้านนา สามารถนั่งรถชมเมืองลำพูน ตามเส้นทางท่องเที่ยว แวดเวียง 1 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 และสำหรับประชาชนทั่วไป สามารถนั่งรถชมเมืองลำพูน ตามเส้นทางท่องเที่ยว แวดเวียง 2 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน โทรศัพท์ 053-561524