เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมดนตรีในสวน ข่วงคนเตียว ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ (Concert in the park 2017 – 2018)

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรมดนตรีในสวน ข่วงคนเตียว ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ (Concert in the park 2017 – 2018) ภายใต้โครงการข่วงคนเตียวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมตีกลองสะบัดชัยเพื่อเปิดกิจกรรม กิจกรรมในครั้งนี้ มีการแสดงดนตรีโฟล์คซองคำเมือง จากอ้ายน้อง ปฏิญญา ตั้งตระกูล , คุณอ้อม มณีรัตน รัตนัง และวงเลอฌอ รวมถึงการแสดงตีกลองสะบัดชัย ศูนย์การเรียนเยาชนรักถิ่นเกิด บ้านหนองปลามัน ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา