ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อ ประกสวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)