ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประมูลราคาเช้าห้องน้ำ-ห้องส้วมสาธารณะบริเวณตลาดหนองดอก (หลังอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี)